×
“ Modern filolarla, Avrupa'nın her noktasına karayolu taşımacılığı hizmetleri sunuyoruz. ”
Teklif Al

Çevre Politikası

Kökez-Lojistik-Doğa-Cevre

Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevreyle mümkün olabilir. Bu bilinçle doğayı ve çevreyi korumanın, en temel ve yaşamsal görevlerinden biri olduğunun bilincinde, meydana gelebilecek çevresel riskleri önceden tespit etmek için üstümüze düşen görevlerin bilinciyle, lojistik süreçlerimizde çevreye en az zarar verecek ekipmanları kullanarak ve bu doğrultuda firmamız 1-3 yaş aralığındaki araçlarıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Müşterilerimize, çevreye duyarlı ADBLUE Dizel yakıtlı, ağır taşıtların oluşturduğu, NOX emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta olan yakıt sistemlerine sahip araçlarımızla hizmet vermekteyiz. Daha yaşanılır bir dünya için doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı desteklemekteyiz.

Kökez Lojistik olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

  • Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
  • Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİLER” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
  • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
  • İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
  • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
  • Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi İLKELERİMİZ olarak benimsedik.